Ubezpieczenie mieszkania przy kredycie hipotecznym – o czym warto pamiętać?

ubezpieczenie nieruchomości

Mimo że nie jest to obowiązkowe, każdy właściciel nieruchomości powinien ją ubezpieczyć, by uchronić się przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń. Jeśli kupujemy mieszkanie na kredyt, ubezpieczenie jest wymagane przez bank. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania przy hipotece, jaki powinien być jego zakres i czy zawsze jest obowiązkowe?

Kredyt hipoteczny a obowiązkowe ubezpieczenie mieszkania

Polskie prawo nie narzuca obowiązku ubezpieczenia mieszkania lub domu, w praktyce jednak ogromna większość właścicieli nieruchomości takie ubezpieczenie wykupuje. Koszt polisy jest relatywnie niski (nawet od kilkudziesięciu złotych kwartalnie), a zakres ochrony jest bardzo duży. W sytuacji – na przykład – pożaru, powodzi, zniszczenia budynku przez zwalone drzewo lub trąbę powietrzną, koszt przywrócenia lokalu do stanu wyjściowego jest zwykle niemożliwy do pokrycia z własnej kieszeni.

Z takiego założenia wychodzą również banki, które kredytują nieruchomość. Jako że w dużej części finansują jej zakup, wymagają od kredytobiorców zabezpieczenia. Jednym z nich jest obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją praw do wypłacanego odszkodowania. Bank, jako cesjonariusz otrzyma pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli zajdzie konieczność wypłaty odszkodowania dla szkody całkowitej (np. zniszczenia mieszkania w wyniku pożaru). Jeśli właściciel nieruchomości odpowiednio rozszerzył zakres polisy, może też otrzymać  pieniądze na swoje konto, np. w przypadku kradzieży.

Co obejmuje ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować kilka obszarów. Są to tzw. mury (konstrukcja lokalu), stałe elementy (np. okna, instalacje, meble w zabudowie), a także ruchomości domowe (wyposażenie, wartościowe przedmioty). Chroni się je od ognia i innych zdarzeń. Ruchomości domowe i stałe elementy można także ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem. Polisa może także obejmować OC w życiu prywatnym, które z kolei pozwala pokryć koszty zobowiązań, jeśli wyrządzimy szkody osobom trzecim. To na przykład zalanie lokalu sąsiada w wyniku pęknięcia wężyka. Takie zdarzenie wiąże się zwykle z bardzo dużymi kosztami, dlatego warto zadbać, by w polisie ubezpieczeniowej znalazł się i ten element.

Dodatkowo można ubezpieczyć – między innymi – także:

  • wartość mienia w piwnicy lub garażu,
  • straty poniesione w wyniku przepięcia,
  • przedmioty o szczególnej wartości przechowywane w domu,
  • assistance domowy (bieżąca pomoc w razie wystąpienia szkody),
  • szkody wywołane przez mróz,
  • dewastacja,
  • szkody w wyniku rażącego zaniedbania właściciela.

Możliwe jest także ubezpieczenie kosztów dochodzenia do poznania przyczyny szkody, a w przypadku, gdy dom jest w budowie: narzędzi i materiałów budowlanych.

Ubezpieczenie mieszkania przy kredycie – oferta banku lub wykupienie polisy indywidualnie

Banki bardzo często współpracują z określonymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zawierając umowę kredytową, można od razu wykupić ubezpieczenie nieruchomości, a także inne wymagane zabezpieczenia, takie jak polisa na życie. Jej zakres będzie obejmował na przykład śmierć, chorobę i niezdolność do pracy, a także inne zdarzenia mogące mieć wpływ na możliwość regulacji zaciągniętego zobowiązania. Inny przykład to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (stosowane w sytuacji, gdy kredytobiorca może kupić mieszkanie z relatywnie niskim udziałem gotówki).

Warto wiedzieć, że nieruchomość można ubezpieczyć również prywatnie, tzn. wybrać inne towarzystwo ubezpieczeniowe niż to, które proponuje bank. Oczywiście i w tym przypadku niezbędna będzie cesja praw z ubezpieczenia na bank.

Warto jednak rozważyć taką opcję, ponieważ może okazać się, że ubezpieczenie z innego towarzystwa będzie korzystniejsze – zarówno pod względem finansowym, jak i w kontekście zakresu ochrony.

Nie każdy wie, że zakres ochrony można dodatkowo rozszerzyć – ponad to, co oferuje w swojej standardowej ofercie bank. Tym samym istnieje możliwość dopasowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę