RODO

Administratorem Twoich danych jest Biuro Ubezpieczeń PROMINENT Kazimierz Banaś z siedzibą w Krakowie na ul. Prądnickiej 70, 31-202, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6781002177, REGON: 357132908.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro.prominent@op.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Prądnicka 70, 31-202 Kraków.