Ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania Kraków

Strona główna » Ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania Kraków

Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w życiu może dojść do różnych nieprzewidzianych sytuacji, których konsekwencją bywa między innymi utrata majątku. Z tego względu warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie majątku, dzięki któremu można zapewnić sobie pomoc w razie nieszczęśliwych zdarzeń. Ubezpieczenia majątkowe to grupa produktów, dzięki którym możemy chronić swoje finanse przed poważnymi wydatkami. Nim jednak wybierzemy ofertę, warto dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń tego typu. Czego dotyczą? Kto może z nich skorzystać? Jakie elementy musi mieć ubezpieczenie majątkowe, aby było legalne?

Ubezpieczenie domów i mieszkań Kraków

Ubezpieczenie domu lub mieszkania w Krakowie skierowane jest do wszystkich właścicieli nieruchomości, pragnących zapewnić im należytą ochronę. Polisa ubezpieczeniowa na mieszkanie obejmuje domy jednorodzinne, mieszkania wraz z przynależącymi do nich pomieszczeniami, mienie ruchome ubezpieczającego oraz stałe elementy jego domu czy mieszkania. To ostatnie określenie dotyczy elementów wbudowanych lub zamontowanych na stałe, na przykład kominów, pieców, wykładzin czy antresol.

Ubezpieczenie nieruchomości dotyczy zazwyczaj skutków:

Zazwyczaj za dodatkową opłatą polisa może zostać rozszerzona, na przykład na wypadek powodzi czy szkód wyrządzonych wskutek aktów wandalizmu.

Jeśli szukasz ubezpieczenia nieruchomości w Krakowie i okolicach, skontaktuj się z nami. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej oferty, doradzamy także, jaki zakres umowy będzie odpowiedni w konkretnej sytuacji ubezpieczającego.

Najważniejsze elementy ubezpieczeń majątkowych

Każda polisa musi posiadać 5 podstawowych elementów, które stanowią o jej ważności w świetle prawa. Dlatego przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy musimy dokładnie ją sprawdzić, również pod tym kątem. W polisie powinny znajdować się informacje na temat:

  1. Przedmiotu objętego ochroną, którą będzie samochód, mieszkanie czy wycieczka turystyczna. W tym miejscu warto przeanalizować, czy w umowie zawarte są wszystkie istotne elementy majątku.
  2. Zakresu ochrony – tu zbiór zdarzeń i okoliczności, które mogą wywołać szkodę w majątku i tym samym uruchomić środki z polisy. Najczęściej są to działania czynników naturalnych (wiatru, deszczu, śniegu, ognia), ale również wynik działań osób trzecich, np. włamanie, dewastacja, kradzież. Ubezpieczyciele mogą zaoferować polisę all-risk, czyli obejmująca wszelkie zdarzenia, ale w przypadku tańszych ofert musimy dokładnie przeanalizować zawarte w niej ryzyka.
  3. Sumy ubezpieczenia, która jest górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W wypadku polis mieszkaniowych lub na dom jest ona zbieżna z wartością nieruchomości. Suma ubezpieczenia może być redukcyjna (zmniejszająca się z każdym kolejnym zdarzeniem) lub stała.
  4. Wyłączeń odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, są to sytuacje, gdy firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania pomimo tego, iż wystąpiła szkoda. Dotyczy to w szczególności umyślnych działań ubezpieczonego (np. podpalenie domu) lub sytuacji, w których ubezpieczony był pod wpływem substancji odurzających.
  5. Franszyzy redukcyjnej, która może być wyrażona w procentach, kwotowo lub w procentach i kwotowo jednocześnie. To limit odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowe, który w wypadku ubezpieczeń komunikacyjnych nazywa się udziałem własnym w szkodzie.

Ubezpieczenia majątku objętego kredytem

Ubezpieczenie majątku, który objęty jest kredytem, zazwyczaj wymagane jest przez kredytodawcę jeszcze przed przyznaniem pożyczki. Hipoteka jest bowiem jedynym zabezpieczeniem takiego kredytu. Polisa stanowi zatem gwarancję, iż w przypadku utraty bądź uszkodzenia hipoteki, kredytobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięte przez siebie zobowiązanie. Polisy ubezpieczeniowe są proponowane przez wielu ubezpieczycieli. Warto korzystać z usług tych firm, w których po wykupieniu tej polisy otrzymuje się zniżkę na inne ubezpieczenia, na przykład na życie. Należy bowiem zaznaczyć, iż obok ubezpieczenia hipoteki, kredytodawca wymaga niekiedy od klienta polisy na życie.

Nie wszystkie ubezpieczenia majątkowe są obowiązkowe. Mimo to warto zastanowić się nad skorzystaniem z nich, żeby nie narażać się na ryzyko utraty majątku, na który pracowało się przez wiele lat.

Ubezpieczenie domu w Krakowie

Ubezpieczenie mieszkania lub domu jest zalecane każdemu, kto posiada nieruchomość na własność. Składki są stosunkowo niskie, a w razie nieprzewidzianego zdarzenia, właściciel zyskuje gwarancję odszkodowania. Szkody wyrządzone przez pożar, powódź, czy celowe zniszczenie wiążą się z ogromnymi kosztami, które mogą pochłonąć oszczędności życia.

Płatność składek ubezpieczenia można zwykle rozłożyć według preferencji – płacić je miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Wiele towarzystw oferuje możliwość automatycznego odnawiania polisy, co pozwala zaoszczędzić czas. Procedurę można zwykle przeprowadzić online, a formalności są ograniczone do minimum. W przypadku ubezpieczenia domów i mieszkań nierzadko nie ma potrzeby wykonywania oględzin nieruchomości – polisa zostaje przygotowana na podstawie deklaracji ubezpieczającego.

Ubezpieczyciele oferują najczęściej zróżnicowane pakiety ubezpieczeń nieruchomości, które można łatwo dopasować do potrzeb – od zakresu podstawowego, po warianty bardzo rozbudowane, pozwalające ochronić się przed niemal każdym potencjalnym zagrożeniem.

Pakiety zawierają na przykład:

  • wsparcie asystenta po wystąpieniu szkody,
  • zwrot środków za cenne przedmioty skradzione poza domem,
  • wsparcie w szybkim zakupie niezbędnego sprzętu,
  • pokrycie kosztów szkody wyrządzonej sąsiadom (np. w wyniku zalania),

W ramach jednej polisy można zwykle ubezpieczyć również garaż, piwnicę, lub elementy małej architektury.

Ubezpieczenia majątkowe w Krakowie – sprawdź naszą ofertę!

Aby wykupić ubezpieczenie nieruchomości, wystarczy podać najważniejsze informacje na temat nieruchomości (rok budowy, stan zabezpieczeń), a także określić, na jaką kwotę mają być zabezpieczone elementy konstrukcyjne (mury), stałe elementy (takie jak meble i sprzęty w zabudowie) oraz ruchomości (tzn. sprzęty, które można przenieść).

Więcej informacji o ubezpieczeniach mieszkań w Krakowie możemy udzielić także stacjonarnie, w naszym biurze przy ulicy Prądnickiej 70.