Ubezpieczenia NNW Kraków

Strona główna » Ubezpieczenia NNW Kraków

Wiele osób uważa, że nie warto dodatkowo inwestować w ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie jest to ubezpieczenie majątkowe ani zdrowotne ale osobowe, którego zadaniem jest zabezpieczenie naszego życia i zdrowia – czyli tego, co mamy najcenniejsze. Pytanie brzmi, czy płacąc składki do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych nadal potrzebujemy tej dodatkowej ochrony?

Ubezpieczenie NNW

NNW jest ubezpieczeniem osobowym, które chroni życie i zdrowie pasażerów samochodu na jakim zostało wykupione. Rozwinięciem skrótu są następstwa nieszczęśliwych wypadów, czyli uszkodzenia ciała, które nastąpiły wskutek zdarzenia drogowego.

Polisa NNW jest dobrowolna i posiada kilka opcji zakupu, w zależności od sumy ubezpieczenia na jaką opiewa. Najczęściej można dokupić ją do OC, oczywiście za odpowiednią dopłatą. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę nie tylko podczas jazdy samochodem, ale i jego postoju, wsiadania i wysiadania z pojazdu, jego załadunku i rozładunku oraz koniecznej naprawy na trasie podróży.

Ubezpieczenia NNW występują jako samodzielne ubezpieczenia (np. dla młodzieży szkolnej czy sportowców) ale także mogą stanowić składową pakietów ubezpieczeniowych (np. turystycznych czy komunikacyjnych). Zapewniają świadczenie i wypłatę odszkodowania w przypadku uszczerbku na Twoim własnym zdrowiu (złamania lub utraty kończyny czy innej części ciała, zwichnięć itd.). Możesz również liczyć na częściowe zabezpieczenie bytu twojej rodziny w przypadku śmierci lub trwałego kalectwa.

Do podstawowego przedmiotu ubezpieczenia wypadkowego (NNW) należą świadczenia obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć, jednorazowe świadczenia specjalne, zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (czyli takich, które przypisał lekarz – wspomagające proces leczniczy). Świadczenia te stanowią główny zakres ubezpieczeń NNW i materialnie ukazują jak rozumiane są następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Kto powinien rozważyć zakup polisy ubezpieczenia NNW?

Zazwyczaj dodatkowe ubezpieczenie NNW wykupują osoby chcące podróżować po Polsce, jako uzupełnienie świadczeń NFZ. Takie rozwiązanie szczególnie polecamy w przypadku uprawiania turystyki, wyjazdów urlopowych i służbowych czy wysyłania dzieci na kolonie. Wyjeżdżając za granicę zapewne wykupisz ubezpieczenie zagraniczne, które (uproszczając) częściowo posiada w sobie zakres ochrony NNW – wtedy można zastanowić się nad celowością wydawania dodatkowych pieniędzy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardzo ważną informacją jest ta, że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy świadczenia w formie niezależnej. Praktycznie sprowadza się to tego, że możesz zawrzeć wiele umów i z każdej otrzymasz pieniądze, uwzględniając Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz polisę OC właściciela samochodu, która często również zawiera ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia NNW (indywidualne i grupowe)

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to, jak wskazuje sama nazwa, ochrona ubezpieczonego w sytuacji, kiedy będzie on poszkodowany w wypadku. Po wykupieniu polisy zyskuje się ochronę zarówno w pracy, jak i w domu czy w każdym innym miejscu, w którym będzie się przebywało. Kwota, którą może otrzymać ubezpieczony, uzależniona jest od uszczerbku na zdrowiu, jaki poniesie w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia.

Obecnie można wybrać pomiędzy indywidualnymi a grupowymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków. Te drugie są polecane szczególne w przypadku zakładów pracy czy placówek oświatowych.

Co może obejmować indywidualne ubezpieczenie NNW?

  • uszczerbek na zdrowiu, będący wynikiem wypadku,
  • śmierć w wyniku wypadku, także w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • świadczenia assistance związane z wypadkiem (pokrycie kosztów konsultacji, badań specjalistycznych, lub transportu,
  • pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, jeśli wskutek wypadku nie będzie możliwy powrót na wcześniej zajmowane stanowisko pracy,
  • koszt drugiej opinii medycznej, rehabilitacji, czy pokrycie kosztów związanych z rekonwalescencją.

Określenie wysokości odszkodowania

Najczęstszym sposobem określania wysokości odszkodowania, jest stosowanie zasady procent za procent lub wypłata odszkodowania na podstawie wcześniej przygotowanych taryfikatorów. Taryfikatory to swojego rodzaju tabela, z góry mówiące o tym, jak wysokie powinno być odszkodowanie za konkretny uraz, np. za złamanie ręki jedna z tabel tego typu podaje przedział od 1-10% uszczerbku na zdrowiu. Dokładny procent ustalany jest na podstawie badań, diagnostyki i dokumentacji medycznej poszkodowanego. Dana część należnego odszkodowania obliczana jest od sumy ubezpieczenia, więc im jest ona wyższa tym stosunkowo wyższe będzie odszkodowanie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Składki za to ubezpieczenie zazwyczaj są na stałym poziomie, niezależnie od tego jak wiele miejsc posiada samochód. Jednak zastrzeżeniem najczęściej się pojawiającym jest to, że w ochrona działa w przypadku gdy liczba pasażerów odpowiada liczbie miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli w pojeździe jedzie więcej osób ubezpieczenie nie będzie wypłacone lub będzie pomniejszone.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie NNW w Krakowie?

Na szczęście w Polsce od kilku ładnych lat mamy gospodarkę wolnorynkową o wysokiej konkurencyjności w sferze ubezpieczeń. Warto zatem korzystać z tych dobrodziejstw i skorzystać z ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych proponowanych przez agenta pracującego w biurze ubezpieczeń. Z prominent Kraków zadbamy o wybór i porównanie ubezpieczeń NNW, które zestawiają możliwie dużo ofert w jednym miejscu a dodatkowo bardzo ładnie je sortują – nie tylko po cenie ale również ze względu na zakres ubezpieczenia, który oczywiście jest tu najważniejszy. Zapraszamy do skorzystania z takiego właśnie kalkulatora, udostępnionego po prawej stronie.

Pamiętaj, że aby świadczenie było relatywnie wysokie, musisz wybierać oferty z wysoką sumą ubezpieczenia. Od tej sumy zależy wysokość świadczenia, jak i niestety w głównej mierze również koszt, który musisz ponieść. Jedno jest pewne – jeżeli ubezpieczenie ma gwarantować poważną pomoc finansową po wypadku, jego suma musi być odpowiednio wysoka. W innym przypadku być może rzeczywiście nie warto wydawać pieniędzy. W końcu ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe