Ubezpieczenia OC mienia dla firm Kraków

Strona główna » Ubezpieczenia OC mienia dla firm Kraków

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to trudne i odpowiedzialne zadanie. Nierzadko jest to także powód ogromnego stresu, dlatego warto korzystać z metod, które pozwalają na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa. W tym celu powstała szeroka oferta ubezpieczeniowa, skierowana właśnie do przedsiębiorców. Jak wybrać dobre ubezpieczenie dla firmy w Krakowie?

Ubezpieczenie firmy – ochrona mienia

Ubezpieczenie mienia odgrywa ważną rolę w przypadku każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia ono bowiem ochronę na wypadek pożarów, uderzeń pioruna, włamań oraz innych sytuacji losowych, określonych w umowie. Warto zwrócić uwagę na to, że szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia mogą być naprawdę różne. W przypadku niektórych polis przedsiębiorstwo może mieć zapewnioną ochronę nawet w takich sytuacjach jak strajki czy zamieszki. Ubezpieczeniem mienia mogą zostać objęte obiekty budowlane, lokale, środki obrotowe, wartości pieniężne, prywatne mienie pracowników, maszyny, urządzenia oraz inne wyposażenie.

Ubezpieczeniu mogą podlegać także różnego rodzaju maszyny i sprzęt produkcyjny lub elektroniczny wykorzystywany przez firmę.

OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej jest skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Taka polisa to ochrona w sytuacji, w której w związku z prowadzoną działalnością doszłoby do wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W przypadku niektórych ubezpieczycieli, polisa może również obejmować odpowiedzialność cywilną za wykonywane prace i usługi bądź za wprowadzony do obrotu produkt. Zgodnie z prawem można dodać do umowy ubezpieczeniowej także inne klauzule, które będą rozszerzały bądź zawężały odpowiedzialność ubezpieczyciela. Przeglądając oferty często można spotkać podział na OC kontraktowe i OC deliktowe. Pierwsze spośród nich dotyczy skutków czynów niedozwolonych, natomiast drugie niewykonania bądź też nienależytego wykonania swojego zobowiązania.

OC może obejmować zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe, może dotyczyć także produktów wprowadzanych przez firmę do obrotu. Rozszerzone pakiety ubezpieczeń dla firm mogą zabezpieczać przed skutkami wycieku lub uwalniania się substancji niebezpiecznych z terenu zakładu, lub zabezpieczać odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pracownikom. Ochronie można poddać także produkty, z którymi firma ma kontakt w ramach prowadzonej działalności. Dotyczy to na przykład wypożyczanego sprzętu, lub też urządzeń, które podmiot naprawia lub w inny sposób przechowuje/obsługuje w ramach usług.

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika może wykupić podmiot gospodarczy, wykonujący funkcję przewoźnika krajowego bądź międzynarodowego. Taka polisa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w przyjętych do przewozu towarach. Po wykupieniu OC przewoźnika to ubezpieczyciel pokrywa koszty w przypadku takich sytuacji jak utrata przesyłki czy jej uszkodzenie. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre oferty ubezpieczeniowe dotyczą wyłącznie przewozów na terenie kraju. Przewoźnicy międzynarodowi muszą zatem znaleźć polisy dostosowane do wykonywanej przez siebie działalności. Ofertę podstawową można zazwyczaj rozszerzyć, aby dostosować ją do potrzeb danego klienta, dodając na przykład ubezpieczenie za szkody powstałe w związku z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Polisy dla firm oferuje obecnie wielu ubezpieczycieli. W celu wyboru właściwej oferty należy zatem dokładnie zapoznać się z umową, zwracając szczególną uwagę na to, czego nie obejmuje ubezpieczenie oraz jaka jest wysokość składki. Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji.

Ubezpieczenie firmy – ochrona floty

Przedsiębiorcy mają możliwość ubezpieczenia swojej floty samochodów. Ubezpieczyciele oferują zazwyczaj kilka wariantów ubezpieczenia. W ramach jednej polisy można zadbać o kilka aspektów, ubezpieczenie może dotyczyć samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. W ofercie znajduje się ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) kierowcy i pasażerów.

W zależności od historii ubezpieczenia firmy, a także jej specyfiki oraz doświadczenia, możliwe jest uzyskanie atrakcyjnych zniżek. Ubezpieczenie floty jest korzystniejsze niż ubezpieczenie indywidualne pojazdów, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować formalności. Przedsiębiorca nie musi w tym przypadku rejestrować lub wyłączać pojazdów z ubezpieczenia indywidualnie. Warunki ubezpieczenia można zwykle dostosować do procedur obowiązujących wcześniej w firmie (np. systemów motywacyjnych).

Ubezpieczenia OC dla firm – Kraków

Podobnie jak inne produktu ubezpieczeniowe, ubezpieczenie firmy najlepiej wykupić w pakiecie. Naszym klientom oferujemy dostosowany do konkretnych potrzeb zestawy polis, obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrany pakiet zabezpieczy fizycznie rozumiane mienie (przed kradzieżą, pożarem, katastrofą naturalną lub aktem wandalizmu), pracowników (między innymi przed wypadkami w trakcie pracy) oraz flotę firmy. Właściciel przedsiębiorstwa może ubezpieczyć również siebie i swoją rodzinę, a także majątek prywatny, od niespodziewanych zdarzeń.

OC Kraków – ubezpieczenia dla Twojej Firmy