Ubezpieczenie wyposażenia domu i mieszkania

ubezpieczenie wyposażenia domu i mieszkania

Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie kupuje się, aby chronić dobytek, czy też wymaga tego bank, dla każdego właściciela domu lub mieszkania równie ważne jak ochrona samej nieruchomości, jest zabezpieczenie tego, co znajduje się w środku. Dobre zabezpieczenie wyposażenia domu jest równie ważne jak jego murów.

Czym jest „wyposażenie domu”?

Nazwy tej używa się potocznie. Towarzystwa w ogólnych warunkach ubezpieczenie określają to mianem ruchomości domowych lub też mienia ruchomego. Zgodnie z definicjami, jakie znajdują się OWU jest to mienie (rzeczy ruchome) takie jak:

 • meble (z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe), sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego,
  dywany, żyrandole, kinkiety, innego rodzaju sprzęt oświetleniowy, narzędzia
  przedmioty wspólnego i osobistego użytku: ubrania, biżuteria, gotówka, książki.
 • instrumenty muzyczne, sprzęt: optyczny, ogrodniczy turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie oraz części do nich,
 • sprzęt elektroniczny, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne, urządzenia dostępowe do Internetu, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej,
 • palmtopy, konsole do gier,
 • materiały opałowe,
 • rośliny,
 • zwierzęta domowe (np. psy, koty, rybki, chomiki),
 • przedmioty wypożyczone przez operatora sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej lub satelitarnej, organizację sportową, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy,
 • przedmioty uważane przez towarzystwo za ruchomości specjalne.

Trzeba jednak zaznaczyć, że każde towarzystwo samo określa ruchomości domowe. Dlatego też przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia.

Przed czym chroni ubezpieczenie wyposażenia domowego?

Ubezpieczenie chroniące wyposażenie domu najczęściej posiada taki sam zakres, jak w przypadku murów i elementów stałych. Właściciel nieruchomości może więc liczyć na wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia m.in.:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna, a także jego działania pośredniego,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • uderzenia pojazdu lądowego,
 • silnego wiatru,
 • zalania,
 • gradu,
 • pękania mrozowego rur,
 • działania dymu i sadzy,
 • ciężaru śniegu i lodu,
 • upadku drzew lub masztów.

Niezależnie od tego, które zdarzenie wystąpi , jeśli w jego wyniku zostanie uszkodzone lub zniszczone wyposażenie domu, ubezpieczyciel po wycenie strat, wypłaci należne odszkodowania.

Rodzaj odszkodowania

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości, towarzystwa oferują swoim klientom wybór jednej  spośród trzech form wyceny odszkodowania. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku wyposażenia domu:

 • Wartość odtworzeniowa
  Jest to kwota pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia nowych przedmiotów tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, a także pokrycie kosztów zwykłego transportu i montażu.
 • Wartość rynkowa
  Jest to wartość odpowiadająca cenie zakupu lub aktualnej cenie rynkowej ubezpieczonego mienia lub mienia o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym.
 • Wartość rzeczywista
  Jest to kwota pozwalająca na przywrócenie mienia do stanu z dnia poprzedzającego powstanie  szkody, tzn. przy uwzględnieniu faktycznego zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu i montażu.

Właściciel chronionego i ubezpieczonego domu lub mieszkania określa sposób obliczenia wysokości odszkodowania podczas zawierania umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dodatkowego wyposażenia domu

W przypadku niektórych towarzystw możliwe jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia wyposażenia domu. Właściciel nieruchomości może liczyć na rozszerzenie ochrony o:

 • Ruchomości specjalne lub przedmioty wartościowe
  W ogólnych warunkach ubezpieczenia najczęściej określane są jako:
  o   dzieła sztuki (rysunki, obrazy, grafiki, rzeźby, inne dzieła plastyczne),
  o   wykonane ręcznie dywany i gobeliny,
  o   antyki,
  o   biżuteria, kamienie szlachetne, perły,
  o   znaczki pocztowe, monety, banknoty i medale,
  o   broń i trofea myśliwskie,
  o   futra naturalne,
  o   przedmioty unikatowe i specjalne lub też wartościowe nie zawsze są szczegółowo określane w OWU . W niektórych przypadkach ubezpieczyciele sami określają ich wartość i sumę polisy.
 • Przedmioty szklane
  Objęcie dodatkowym ubezpieczeniem szyb w stolarce drzwiowej lub okiennej, luster zamontowanych na stałe, ceramicznych lub szklanych płyt grzewczych, szklanych okładzin ścian, elementów szklanych stanowiących składową część mebli lub elementów stałych (pod warunkiem że są w nich zamontowane), akwariów i terrariów.Zniszczenie lub uszkodzenie tego typu rzeczy nie zawsze objęte jest ochroną ubezpieczenia, jeśli szkody te nie powstały w wyniku większego zdarzenia. Dodatkowa ochrona zapewnia wypłatę odszkodowania za zniszczone przedmioty szklane, nawet jeśli do uszkodzenia doszło w wyniku nieuwagi właściciela nieruchomości lub też innych domowników.
 • Kradzież wyposażenia
  Polisa ubezpieczenia domu lub mieszkania w swojej podstawowej wersji nie obejmuje zabezpieczenia wyposażenia przed kradzieżą. Właściciel nieruchomości musi nie tylko opłacić dodatkową składkę, jeśli chce poszerzyć zakres swojego ubezpieczenia, ale też spełnić określone wymagania towarzystwa, odnośnie odpowiedniego zabezpieczenia drzwi i okien.Warto również dokładnie zastanowić się nad sumą ubezpieczenia. Polisa dodatkowa obejmująca kradzież posiada oddzielną kwotę, na jaką opiewać będzie ochrona. Będzie ona niższa od sumy ubezpieczenia domu z uwagi na fakt, że wartość wyposażenia nieruchomości najczęściej jest dużo niższa, niż jego mury i elementy stałe.
 • Ubezpieczenie assistance
  Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w ofercie dodatkową polisę assistance dla nieruchomości. W zakresie tej ochrony znajduje się także serwis sprzętu RTV, AGD i PC w przypadku jego awarii. Jednym z głównych warunków udzielenia przez towarzystwo pomocy jest wiek sprzętu, który nie może przekraczać 5 lat. Ubezpieczenie to polega na możliwości wezwana wyznaczonego serwisanta, który na koszt ubezpieczyciela dokona niezbędnej naprawy. Zasady świadczenia tego typu pomocy różnią się w zależności od firmy, w jakiej zakupiona została ochrona. Dlatego też przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia.

 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę