Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Firma Biuro Ubezpieczeń PROMINENT Kazimierz Banaś (‚Firma’) będąca operatorem serwisu internetowego https://www.ocacubezpieczeniakrakow.pl (‚Serwis’) nie udostępnia stronom trzecim danych Użytkowników stron internetowych Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi statystycznych. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera (takie jak: adres IP czy domena) wykorzystywane są jedynie do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych oraz do administracji.

Firma przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu, danych statystycznych i remarketingu.

Firma zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików „cookies”. Korzystanie z technik „cookies” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani również żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na stronach internetowych Serwisu informacje zawarte w plikach „cookies” pozwalają identyfikować Użytkownika i przechowywać dane o jego dotychczasowej aktywności w zakresie korzystania z Serwisu. Wyłączenie możliwości umieszczania plików cookie na komputerze użytkownika Serwisu bądź ich usunięcie w trakcie wizyty na Serwisie może skutkować częściowym lub całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, za co Firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wewnątrz serwisu wykorzystywane są usługi firmy Google Inc. („Google“) – Google Analytics. W tym celu wykorzystywane są cookies. Serwis ocacubezpieczeniakrakow.pl może reklamować się w Internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics. Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam [https://adssettings.google.com/authenticated]. Serwis ocacubezpieczeniakrakow.pl oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników w serwisie ocacubezpieczeniakrakow.pl

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Firmy.

Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad prywatności dla wszystkich stron zewnętrznych, do których odnośniki zostały umieszczone w obrębie stron internetowych Serwisu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty wykorzystania materiałów i informacji zamieszczonych w Serwise.

Firma przykłada dużą wagę do informacji zawartych w Serwisie, jednak nie zawsze jest w stanie zapewnić pełnej ich aktualności.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro.prominent@op.pl.

Właścicielem i operatorem serwisu jest Firma Biuro Ubezpieczeń PROMINENT Kazimierz Banaś zarejestrowana w mieście Kraków, Prądnicka 70, NIP: 6781002177.