Pęknięcie i zbicie szyby – jak działa ubezpieczenie szyby samochodowej?

pęknięta wybita szyba samochodu ubezpieczenie

Pęknięcie czy zbicie szyby samochodowej niestety może przydarzyć się każdemu kierowcy. W dodatku wcale nie musi być wynikiem jego błędu. Zatem, w jakim przypadku należy się odszkodowanie za powstałą szkodę? Czy ubezpieczenie OA i AC obejmuje zwrot kosztów w przypadku pęknięcia i zbicia szyby?

Pęknięta szyba w samochodzie a ubezpieczenie ac?

Zdawałoby się, że ubezpieczenie autocasco powinno pokryć szkody związane z wymianą szyby w samochodzie. Niestety tak nie jest. Standardowe ubezpieczenie AC nie pozwoli uniknąć nam wydatków z własnej kieszeni. Nawet jeśli nie wykluczają tego wyraźnie wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, to towarzystwo ubezpieczeniowe uniknie wypłaty odszkodowania z tego tytułu ustalając wysokość franszyzy integralnej często przekraczającej wartość nowej szyby i jej wymiany.

Franszyza integralna – co to?

Franszyza integralna to kwota, do której wysokości ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za zaistniałą szkodę. Według analityków TU koszt likwidacji drobnych szkód może przekraczać ich wysokość. Więc jeśli franszyza w ubezpieczeniu AC została ustalona na poziomie 500 zł, to wątpliwe jest byśmy z tytułu utraty przedniej szyby samochodowej otrzymali odszkodowanie.

Jakie ubezpieczenie na wypadek wybicia szyb samochodowych?

Najlepszym rozwiązaniem na pokrycie kosztów zbitej szyby, zdaje się wykupienie dedykowanego ubezpieczenia szyb samochodowych, jakie oferują niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie takie obejmuje ochroną szyby przednie, boczne, tylne, nie dotyczy już jednak szyberdachu, reflektorów, lusterek i elementów szklanych dachu. Uwaga na warunki ubezpieczenia, gdyż nie jest ono dla każdego.

Określone przeznaczenie pojazdu może dany samochód z takiej polisy wykluczać bądź zmusza właściciela do wykupienia dodatkowej opcji, która dopiero pozwoli mu być pewnym ochrony szyb jego samochodu. Takie problemy mogą mieć taksówkarze, kurierzy, a także przedsiębiorcy wynajmujący swoje pojazdy lub prowadzący agencje ochrony osób i mienia.

Kolejnym warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową szyb swojego samochodu może być wcześniejsze lub równoczesne wykupienie u danego towarzystwa ubezpieczeniowego polisy OC lub AC. Taki właśnie obowiązek istnieje przykładowo w PZU. Najpierw właściciel danego pojazdu musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne lub AC, a dopiero później może skorzystać z możliwości ubezpieczenia szyb samochodu.

Wydatek na ubezpieczenie szyb, zwłaszcza przy wykupywaniu obowiązkowego OC i dodatkowego assistance AC zdaje się być już niewielki, jednak czy warto zainwestować w tą opcję ubezpieczeniową w trakcie, gdy dokonujemy wykupu AC? Wysokość składki za ochronę szyb stanowi wysoki procent, kosztu jej zakupu i wymiany. Tak wysoka cena zależy prawdopodobnie od zbyt małej popularności tej formy ubezpieczenia przy wysokiej szansie wystąpienia szkód. O tym, czy warto jednak skusić się na zabezpieczenie szyb zadecydujcie sami.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę