Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości – na co zwracać uwagę?

warunki ubezpieczenia

Własny dom czy mieszkanie to często najdroższy składnik naszego majątku, dlatego nie możemy pozwolić sobie aby nasz kapitał czy inwestycja pozostawały bez odpowiedniej ochrony. Jednak, jak to bywa z produktami finansowymi, trzeba zwrócić szczególną uwagę na wszystko, co pisane jest małym druczkiem.

Szczegóły OWU – wyłączenia odpowiedzialności

Każdy, dla kogo nie jest to pierwsza styczność z ubezpieczeniami, ma świadomość że ubezpieczyciel dysponuje pewnym katalogiem generalnych i szczegółowych włączeń. Ograniczają one zakres odpowiedzialności zakładu za zdarzenia (teoretycznie) obejmujące polisę. W ubezpieczeniach nieruchomości takimi okolicznościami będą m.in. szkody które powstały z powodu ubezpieczającego po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, powstałe w skutek przestępstwa, działań wojennych, rozruchów, strajków, aktów terroryzmu i wielu innych. Za tak powstałe szkody i wszystko co wymienione jest w części włączeń w OWU, pieniędzy niestety nie dostaniemy.

Gdzie szukać, czyli przykładowe zwroty w OWU?
Nie ponosi odpowiedzialności za szkody(..)
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody (…)
Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności jeżeli (…)

To nie wszystko. Nie mamy też co liczyć na ubezpieczenie takich ruchomości jak: srebro, złoto, i inne metale szlachetne (biżuteria, dokumenty, karty płatnicze, przedmioty służące do działalności gospodarczej). Dlatego, przed zawarciem ubezpieczenia, zawsze czytajmy uważnie wykaz wyłączeń.

Zastarzenia ubezpieczyciela w OWU a limity i udział własny w szkodzie 

Ubezpieczyciel może zastrzec w OWU szczegółowe zasady wypłacania odszkodowania. W tym wypadku występują trzy formy ograniczeń.

  • Pierwsze to franszyza integralna, formułowana jako minimalna wartość szkody, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. W praktyce oznacza to że jeżeli jakaś szkoda będzie miała za niską wartość, to zakład ubezpieczeń nie wypłaci za nią odszkodowania. Jeśli limit ten będzie przekroczony, nastąpi wypłata całości odszkodowania.
  • Drugim przypadkiem jest potrącenie odszkodowania, nazywane franszyzą redukcyjną. Mechanizm działania tego ograniczenia polega na obniżeniu kwoty odszkodowania o z góry określoną wartość. Przykładowo, jeżeli szkoda wynosi 10 000 PLN, a nasz udział własny stanowi 1 000 PLN, to finalnie otrzymamy 9 000 PLN odszkodowania.
  • Ostatnią formą wpływającą na warunki wypłaty odszkodowania są limity wartości dla różnych ryzyk ubezpieczeniowych. Oznacza to, że jeśli nasza suma ubezpieczenia (maksymalna kwota za szkodę) ustanowiona została na jakimś poziomie, to i tak może być ona pomniejszona do procentowej lub kwotowej wartości dla szczegółowo rozpisanych przedmiotów: np. szkód w elektronice lub elementach stałych.
  • Gdzie szukać, czyli przykładowe zwroty z OWU:
  • (…)szkody nie przekraczające wartości…
  • (…)potrąca z należnego odszkodowania kwotę X zł, stanowiącą udział własny Ubezpieczonego w szkodzie,
  • (…)do wysokości X % odszkodowania, nie więcej jednak niż X zł oraz w granicach sumy ubezpieczenia.

Karencja – czas działający na naszą niekorzyść

Nawet, gdy nasza szkoda nie znajduje się w katalogu wyłączeń oraz gdy nie ma zastosowania franszyza, to wciąż istnieje ryzyko, że nie będziemy objęci ochroną. Dzieje się tak, ponieważ ubezpieczyciel może zastosować pewien okres czasu (karencję) w czasie którego zwalnia siebie z odpowiedzialności za zdarzenia które wtedy wystąpią. Ma to miejsce często w przypadku takiego ryzyka jak powódź. W praktyce, jeśli na polisie znajduje się karencja, to nasza ochrona rozpocznie się dopiero po zakończeniu jej okresu.

Gdzie szukać, czyli przykładowe zwroty z OWU:

Odpowiedzialność rozpoczyna się po 30 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wprowadza się 30-dniową karencję w odniesieniu do (…)

Ważna uwaga: karencja nie musi wcale pojawić się w OWU w formie paragrafu. Bardzo często może ona wystąpić jako aneks do OWU lub szczegółowych warunków zawierania umów.

Zatem czy odszkodowanie to loteria?

Można by zadać pytanie, czy w takim razie w ogóle jest sens się ubezpieczać, skoro nie zawsze możemy liczyć na odszkodowanie? Odpowiedź brzmi – zdecydowanie TAK ale z głową i porównując wiele polis. Umożliwia to na przykład udostępniona przez nas porównywarka wielu ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych z możliwością zakupu online.

Umowa ubezpieczenia zawarta w sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron miała świadomość, że wypadek ubezpieczeniowy nastąpił bądź z pewnością nastąpi albo też jego wystąpienie nie jest możliwe JEST NIEWAŻNA.

Widząc same czarne chmury, jak zawsze należy popadać w skrajność. Ubezpieczyciel udziela nam ochrony o wartości kilkuset tysięcy złotych, pobierając przy tym składkę w wysokości kilkudziesięciu/kilkuset złotych. Dysproporcja kwotowa jest ogromna, dlatego konieczne jest ze strony ubezpieczyciela zastosowanie ograniczeń jego odpowiedzialności, bądź zapewniających ekonomiczność jego działań mechanizmów. Muszą być one jednak szczegółowo opisane, tak aby potencjalny klient miał świadomość realnej ochrony, który zyskuje przystępując do ubezpieczenia.

Dlatego zawsze starajmy się poświęcić czas na lekturę najważniejszych punktów OWU, szczególnie tych, które być może w przyszłości będą miały wpływ stan na naszych finansów.