Zasady wypłaty odszkodowań z polisy OC i AC – co warto wiedzieć?

Zasady wypłaty odszkodowania z OC i AC

Szkody komunikacyjne zdarzają się nawet najlepszym kierowcom. Jednocześnie ich frustracja narasta w momencie, kiedy ubiegają się o wypłatę odszkodowania z polisy komunikacyjnej. Firmy ubezpieczeniowe nie zawsze działają na ich korzyść. Wobec tego, jak można zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i co warto wiedzieć o sposobach naliczania odszkodowań z polisy OC i AC?

Jak zgłosić szkodę komunikacyjną ubezpieczycielowi?

Kierowcy nie mają obowiązku natychmiastowego zgłaszania szkody komunikacyjnej do towarzystwa ubezpieczeniowego. Mogą oni zrobić to w dowolnym momencie, jednak konieczne jest uwzględnienie terminu przedawnienia roszczeń – wynosi on 3 lata od momentu, w którym zaistniała szkoda i możliwe było wskazanie jej sprawcy. Zgłoszenie faktu kolizji lub wypadku zawsze spoczywa na osobie poszkodowanej. Jak więc zgłosić ją krok po kroku? Otóż znaczenie ma:

  • Ustalenie właściwego zakładu ubezpieczeń – zgłoszenie szkody powinno nastąpić do zakładu ubezpieczeniowego, w którym sprawca miał wykupioną polisę. Celem lepszego zabezpieczenia na miejscu kolizji lub wypadku – wspólnie ze sprawcą – warto sporządzić oświadczenie odnośnie okoliczności zdarzenia. Należy także podać w nim dokładne dane obu stron i opisać uszkodzenia.
  • Bezpośrednie zgłoszenie szkody – kierowcy mogą skontaktować się z zakładem ubezpieczeń sprawcy listownie, mailowo lub telefonicznie. Obecnie wielu ubezpieczycieli na swoich stronach internetowych ma również specjalne formularze, które wystarczy uzupełnić, by zgłosić szkodę.
  • Dołączenie niezbędnych dokumentów – do zgłoszenia szkody kierowcy muszą dołączyć także sporządzone oświadczenie z opisem okoliczności zdarzenia i numerem polisy sprawcy, ewentualną notatkę policyjną – jeśli była sporządzona. Należy dostarczyć także zdjęcia uszkodzonego pojazdu i zdjęcia dokumentujące jego stan sprzed kolizji – wraz ze sprecyzowanymi roszczeniami.

Od momentu przyjęcia zgłoszenia, kierowcy muszą cierpliwe poczekać na jego rozpatrzenie, czego następstwem będzie wypłata odszkodowania. Podobne kroki należy podjąć w momencie, kiedy to kierowca był sprawcą zdarzenia i ubiega się o odszkodowanie z polisy AC.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania z OC?

Firmy ubezpieczeniowe nie mogą dowolnie ustalać terminu wypłaty odszkodowań z OC. Jest on ustalony w art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z przytoczonym artykułem, ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie:

  • w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody;
  • po upływie kolejnych 14 dni – jeśli w ciągu wspomnianych 30 dni ustalenie pewnych okoliczności wypadku nie było możliwe;
  • najpóźniej do 90 dni od złożenia zawiadomienia – jeśli pojawiły się okoliczności utrudniające podjęcie decyzji.

Średnio towarzystwa ubezpieczeniowe pilnują terminu 30 dni, aczkolwiek nie jest to regułą. W przypadku toczącego się postępowania ubezpieczyciel ma prawo wypłacić należną kwotę nawet po upływie 90 dni.

 

Przykład: Kierowca został poszkodowany 10 kwietnia 2023 roku. Spisał ze sprawcą oświadczenie i dwa dni później zgłosił szkodę. Ubezpieczyciel poinformował, że wypłaci konkretną kwotę odszkodowania. Pieniądze na rachunku kierowcy zostały zaksięgowane 9 maja, a co za tym idzie, wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpiła w wyznaczonym terminie.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania z AC?

W przypadku wypłaty odszkodowania z AC zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Jednak towarzystwa zwykle wypłacają odszkodowanie – lub podejmują decyzje o odmowie wypłaty – w ciągu 30 dni od złożenia zawiadomienia.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania z OC sprawcy?

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy jest ustalana na podstawie wymiaru poniesionych szkód, pierwotnej wartości pojazdu i jego wartości po zdarzeniu, a także rokowań na przyszłość lub ich braku. Kierowca powinien mieć jednak świadomość, że nie ma minimalnej kwoty odszkodowania, jaka jest ustalona prawnie.

Co robić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżonej kwoty?

Ubezpieczenie OC samochodu sprawcy nie jest gwarancją tego, że ubezpieczyciel przejmie na siebie odpowiedzialność i zdecyduje się na wypłatę odszkodowania. Może on odmówić uznania roszczenia lub zaniżyć jego kwotę. Co może zrobić kierowca w takiej sytuacji? Otóż w przypadku odmowy lub wypłaty jedynie części odszkodowania, ubezpieczyciel musi swoją decyzję umotywować i przesłać ją w formie pisemnej. Powinien podać:

  • przyczynę, dla której odmówił wypłaty odszkodowania lub jego całości;
  • podstawę prawną, która uzasadnia jego decyzję.

Jeśli kierowca nie zgadza się z tą decyzją, wówczas może złożyć pisemne odwołania lub wejść na drogę sądową. Może zdarzyć się również tak, że ubezpieczyciel z kilku powodów nie może wypłacić odszkodowania w przewidzianym terminie. Wówczas musi on powiadomić o tym kierowcę na piśmie i zaproponować inny termin wypłaty należności. W przypadku zaniżenia kwoty odszkodowania, kierowca ma prawo skontaktować się z kancelarią prawną i skierować sprawę do sądu.

Odszkodowanie OC a AC – różnice

Wielu kierowców zastanawia się ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC i AC? Warto jednak przyjrzeć się różnicom pomiędzy tymi świadczeniami. Odszkodowanie OC wypłacane jest z ubezpieczenia sprawcy, AC zaś z ubezpieczenia kierowcy. W pierwszym przypadku pokrywane są szkody wyrządzone przez innego uczestnika zdarzenia, w drugim likwidowane są szkody własne. W obu przypadkach powinien jednak zostać dotrzymany umowny termin 30 dni.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę


FAQ

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie szkody?

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel powinien rozpatrzyć szkodę w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. W wyniku zaistnienia pewnych okoliczności czas ten może się wydłużyć, o czym kierowca powinien być poinformowany.

Co robić jeśli ubezpieczyciel przekroczył termin 30 dni?

W przypadku kiedy ubezpieczyciel przekroczył termin 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, kierowca ma prawo żądać wyjaśnień oraz zgłosić dodatkowe roszczenia z tego tytułu.

Ile się czeka na odszkodowanie?

W przypadku wypłaty odszkodowania z OC i AC jest to termin 30 dni od czasu zgłoszenia szkody.

Leave a Reply

Your email address will not be published.