W jaki sposób dokonać wyceny i naprawić samochód z polisy OC?

naprawa samochodu oc sprawcy

Dowiedz się, w jaki sposób wycenić i dokonać naprawy samochodu z polisy OC, aby było to maksymalnie korzystne oraz jakie terminy są zobowiązujące dla ubezpieczyciela.

Rzeczoznawca wycenia szkody

Zanim poszkodowany przystąpi do naprawy samochodu, musi skontaktować się z ubezpieczalnią OC sprawcy wypadku. W przeciwnym wypadku trudno mu będzie przekonać towarzystwo do wypłaty odszkodowania, bowiem podstawą do jego wyliczenia jest protokół zawierający opis uszkodzeń, zakres niezbędnych napraw i dokładne zdjęcia.

Najczęściej dokument ten jest sporządzany przez likwidatora szkód. Jednak dokonanie oględzin można zlecić także niezależnemu rzeczoznawcy. Jego ekspertyza z pewnością zostanie zaakceptowana, ale koszt jej zrobienia obciąży klienta. Zgodnie z przepisami, na zgłoszenie szkody i wycenę naprawy auta poszkodowany ma 3 lata od dnia wypadku.

Poszkodowany określa sposób naprawy auta z OC sprawcy

Poszkodowanemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru warsztatu i części użytych do naprawy auta. Co więcej, ubezpieczalnia sprawcy będzie musiała pokryć koszty naprawy samochodu z OC, nawet jeśli będą one wyższe niż przewiduje to jej kosztorys.

art. 363 par. 1 K.C. Naprawienie szkody powinno nastąpić zgodnie z wyborem poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (…).

Dodajmy, że niektóre towarzystwa stosują korzystne dla siebie metody wyceny naprawy auta. Bazują one na cenach nieoryginalnych części zmiennych i stawkach roboczogodzin warsztatów, z którymi wcześniej podpisały umowy o współpracy. Tymczasem klient może wybrać inny sposób naprawy auta, a ubezpieczalnia powinna uszanować wybór poszkodowanego. Przy czym udokumentowany koszt remontu nie może przekraczać 100% wartości auta z dnia wypadku.

wyrok SN V CKN 903/00 Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania

W ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, ubezpieczalnia powinna ją naprawić. Innymi słowy pokryć koszty naprawy auta lub wypłacić pieniądze klientowi z polisy oc samochodu sprawcy. Czasami dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe. Nie zmienia to faktu, że w ciągu tego okresu poszkodowany powinien otrzymać bezsporną wartość odszkodowania (kwota z kosztorysu). Co więcej, za każdy dzień spóźnienia można domagać się zapłaty odsetek.

art. 817 par. 1 K.C. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

wyrok SN III CKN 1105/98 Przepis art. 817 par. 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę