Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to za instytucja?

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Działający od ponad 30 lat Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jako filar na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, gwarantuje ochronę interesów konsumentów i nieprzerwanie nadzoruje oraz stabilizuje sektor ubezpieczeniowy w Polsce. Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i co należy do zadań UFG?

Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy – powstanie i ewolucja

Stworzenie UFG było odpowiedzią na problemy rynku ubezpieczeniowego w Polsce przed rokiem 1990. Szerząca się niewypłacalność ubezpieczycieli prowadziła do utraty oszczędności i niemożności uzyskania środków z polis. Funkcjonujący wówczas system nie chronił interesów konsumentów w sytuacjach kryzysowych. Powstanie UFG zapełniło tę lukę, co ma zabezpieczać osoby posiadające polisy, przed następstwami upadłości zakładów ubezpieczeń.

Rosnąca liczba osób ubezpieczonych wymagała skonstruowania struktury gwarantującej wypłaty należnych świadczeń nawet w przypadku problemów finansowych ubezpieczyciela.

Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy został utworzony z wejściem w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku.

Wraz z upływem lat działalność UFG i procedury były ulepszane i dostosowywane do rozwoju technologii, potrzeb klientów oraz zmian na rynku.

Co należy do zadań UFG?

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy:

  • utrzymanie stabilności sektora ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce,
  • pobieranie składek wpłacanych przez ubezpieczycieli,
 • kontrola kierowców w zakresie posiadania OC i weryfikacja ważności OC,
  • nakładanie przez UFG kary za brak OC na kierowców,
  • nadzorowanie ubezpieczycieli poprzez identyfikowanie ewentualnych zagrożeń finansowych, mogących prowadzić do upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • wypłata odszkodowań oraz świadczeń ofiarom wypadków i kolizji spowodowanych przez kierowców nieposiadających ubezpieczenia OC, lub sprawców nieustalonych,
 • wypłata odszkodowań gdy zakład ubezpieczeniowy staje się niewypłacalny,
 • edukowanie i informowanie społeczeństwa co to jest ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, oraz o prawach i ochronie przysługującej ofiarom wypadków.

Akty prawne regulujące działalność UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) działa na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz statutu Funduszu.

Skąd UFG ma fundusze?

Instytucja wypłaca odszkodowanie ofiarom wypadków dzięki kilku źródłom. Jednym z nich są składki płacone przez firmy oferujące obowiązkowe ubezpieczenia OC – zarówno komunikacyjne, jak i rolne. W przychody UFG wliczają się opłaty karne za brak OC i regresy. Instytucja zyskuje środki także poprzez inwestycje majątkowe.

Od początku działalności ubezpieczeniowego funduszu wypłacono 1,8 mld świadczeń i odszkodowań.

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny – sprawdzenie OC

Kontrole posiadania ubezpieczenia OC przeprowadzane są w celu wykrywania kierowców uchylających się od obowiązku wykupienia ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu, UFG nakłada karę w kwocie adekwatnej do typu pojazdu. Kara z Funduszu Gwarancyjnego jest zależna od ilości dni przerwy w ubezpieczeniu.

W samym 2021 roku Fundusz wystawił ponad 254 tysiące wezwań kierowcom bez ważnego OC.

Kontrola posiadania OC to jeden z fundamentalnych obowiązków UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawdzenie OC przeprowadza poprzez:

 • policyjne kontrole drogowe,
 • kontrole na granicach,
 • systemy monitorowania ruchu drogowego,
 • bazy danych,
 • zgłoszenia od ubezpieczycieli.

Obowiązkowe ubezpieczenia samochodów dotyczą wszystkich kierowców i właścicieli pojazdów mechanicznych. Brak polisy OC łatwo jest wykryć, przez co nieubezpieczeni sprawcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary egzekwuje według specjalnego systemu zawartego w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kontrola posiadania OC ma doprowadzić do ograniczenia ilości pojazdów bez ubezpieczenia, tym samym zwiększając bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Przyspieszenie procesu przesyłania notatek policyjnych z miejsca zdarzenia jest możliwe dzięki uprawnionemu procesowi stworzonym we współpracy z PBUK (Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnym).

UFG wobec sprawców bez OC

Gdy dochodzi do wypadku czy kolizji, może okazać się, że sprawca nie ma ważnego OC. Kiedy Fundusz wypłaca odszkodowanie i co w sytuacji, gdy wypłata odszkodowania z OC sprawcy nie jest możliwa? Wówczas, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń przejmowana jest przez UFG. W takich sytuacjach Fundusz wypłaca odszkodowanie, by zaspokoić roszczenia osoby poszkodowanej i zlikwidować szkody.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary za brak OC nakłada nawet jeśli przerwa w ubezpieczeniu wynosiła mniej niż 3 dni.

UFG a wnioskowanie o odszkodowania

Działanie UFG zaczyna się w momencie otrzymania wniosku o odszkodowanie od ubezpieczonej osoby poszkodowanej. UFG przeprowadza ocenę szkód, opierając się na dostarczonych dokumentach i wykonuje niezbędne badania i analizy. Następnie, na podstawie przepisów prawnych ustalana jest maksymalna kwota, którą Fundusz może wypłacić w zależności od rodzaju szkody i jej skomplikowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.