Jak stłuczka wpływa na cenę OC sprawcy?

Jak stłuczka wpływa na OC

Wybierając OC dla swoich pojazdów, właściciele samochodów zazwyczaj kierują się wysokością cyklicznych opłat. Koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zależny jest od wielu czynników – takich jak parametry samochodu czy miejsce zamieszkania kierowcy, ale największy wpływ na cenę składki mają zniżki za bezszkodową jazdę. Co jeśli jednak dojdzie do kolizji? O ile wzrasta OC po kolizji w 2023 roku? Nawet drobna stłuczka może doprowadzić do utraty zniżek, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób zdarzenia drogowe wpływają na wysokość polisy.

Czym jest stłuczka?

Choć sam termin „stłuczka” nie występuje w kodeksie drogowym, to jest to powszechne określenie kolizji, którego używają zarówno kierowcy pojazdów, jak i oficjalne organy – firmy ubezpieczeniowe czy policja. Jako stłuczkę rozumie się sytuację spowodowaną przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu lądowym. Nieraz trudno jednak wskazać, co odróżnia kolizję od wypadku drogowego. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami są ich konsekwencje. Do skutków stłuczki zalicza się starty materialne (uszkodzenie pojazdu, urządzenia drogowego itp.) oraz krótkotrwały uszczerbek na zdrowiu. Krótkotrwały, czyli trwający nie dłużej niż 7 dni i nie wymagający hospitalizacji. Z kolei z wypadkiem drogowym mamy do czynienia wtedy, kiedy zdarzenie doprowadziło do rozstroju zdrowia wymagającego hospitalizacji, stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poszkodowanego.

Jak i kiedy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Odszkodowanie z polisy OC nie przysługuje sprawcy kolizji, ponieważ to właśnie z jego ubezpieczenia wypłacone zostaną środki dla osoby poszkodowanej. Co więc zrobić, jeśli do stłuczki doszło z naszej winy? Po ocenie sytuacji i upewnieniu się, że żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł poważnych obrażeń, należy usunąć pojazdy z drogi i wspólnie z poszkodowanym spisać oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Sam obowiązek zgłoszenia szkody leży po stronie drugiego kierowcy. Poszkodowany może złożyć oświadczenie w dowolnym momencie – nie ma konieczności kontaktowania się z ubezpieczycielem już na miejscu zdarzenia. Musi jedynie pamiętać o terminie przedawnienia roszczeń, który w przypadku stłuczki wynosi 3 lata od momentu zaistnienia szkody. Z kolei sprawca powinien być przygotowany na wzrost OC po szkodzie.

O ile wzrośnie OC po stłuczce?

Zniżki OC przyznawane są za każdy rok jazdy bez kolizji, dlatego jako sprawca stłuczki musisz liczyć się z ich utratą. To, ile traci się zniżek za kolizję oraz o ile wzrasta OC po szkodzie, zależy od ustalonej przez danego ubezpieczyciela tabeli procentowej. Większość firm oblicza wysokość składki zgodnie z zasadą bonus-malus, umożliwiającą przyporządkowanie właściciela pojazdu do odpowiedniej klasy, do której przypisana jest określona zniżka. Rok bezszkodowej jazdy skutkuje przesunięciem kierowcy o klasę w dół i przyznaniem mu kolejnych upustów. Z kolei każda kolejna stłuczka, której sprawcą jest klient, powoduje przesunięcie go o klasę w górę. Jest to równoznaczne z naliczeniem zwyżek. Firmy ubezpieczeniowe oferują zazwyczaj od 5 do 20% cyklicznego upustu za prowadzenie pojazdu bez zgłoszonych szkód. Po wieloletnim stażu możliwe jest osiągnięcie nawet 70% zniżki. Z tego powodu zwyżka za kolizję będzie inna dla każdego kierowcy i może sięgać od 10 do 30% w zależności od tego, do której klasy szkodowości zostanie on przypisany.

Czy po kolizji traci się zniżki na wszystkie samochody?

Kierowca, który jest właścicielem więcej niż jednego samochodu, powinien zachować podwójną ostrożność na drodze. Jeśli doprowadzi do stłuczki prowadząc jeden z pojazdów, zwyżki zostaną naliczone także na pozostałe z nich. Można się także zastanawiać, czy współwłaściciel traci zniżki przy kolizji. W tym wypadku odpowiedź brzmi tak, ponieważ ubezpieczenie OC przypisywane jest do danego samochodu, a nie kierowcy auta.

Na jak długo traci się zniżki po kolizji?

Właściciel pojazdu ma możliwość odzyskania utraconych zniżek, jednak okres odbudowy może trwać nawet kilka lat. Wszystko zależy od tego, ile zwyżki za szkodę OC otrzymał w wyniku stłuczki, do ilu kolizji doszło w okresie trwania umowy oraz jaka była ich skala. Warto zapytać swojego ubezpieczyciela o szczegóły, jednak statystyczny kierowca jest w stanie odzyskać zniżki w ciągu 3 lat, jeśli przez ten czas nie dojdzie do kolejnej szkody.

Leave a Reply

Your email address will not be published.