Życie

OC Kraków - Najlepsze ubezpieczenie na życie

Nawet wtedy, kiedy człowiek stara się zachowywać szczególną ostrożność, może dojść do przykrych wydarzeń, których konsekwencją są problemy finansowe. W celu uniknięcia takich sytuacji warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia na życie. Korzystając z nich, można zapewnić sobie pomoc na wypadek różnych nieprzyjemnych wydarzeń.

Ubezpieczenia kosztów leczenia w podróżach zagranicznych

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych to polisa, o której powinien pomyśleć każdy, kto wyjeżdża z kraju. W ten sposób zapewnia sobie bardzo dobrą ochronę, niezależnie od celu swojej wizyty. Pomoc w razie wypadku polega na przykład na pokryciu kosztów pobytu w szpitalu czy zakupu leków. Ubezpieczeniem podróżnym może zostać objęty każdy, chociaż w przypadku niektórych ofert pojawiają się pewne ograniczenia, na przykład wiekowe.

Wybierając polisę ubezpieczenia podróżnego warto zwrócić uwagę także na to, czy obejmuje ona pomoc w sytuacji, kiedy dojdzie do powikłań wszelkich chorób przewlekłych oraz w razie wypadków podczas uprawiania sportów. Niektórzy ubezpieczyciele przygotowali również specjalną ofertę dla pracowników, która umożliwia grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej.

Ubezpieczenia NNW (indywidualne i grupowe)

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to, jak wskazuje sama nazwa, ochrona ubezpieczonego w sytuacji, kiedy będzie on poszkodowany w wypadku. Po wykupieniu polisy zyskuje się ochronę zarówno w pracy, jak i w domu czy w każdym innym miejscu, w którym będzie się przebywało. Kwota, którą może otrzymać ubezpieczony, uzależniona jest od uszczerbku na zdrowiu, jaki poniesie w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia. Obecnie można wybrać pomiędzy indywidualnymi a grupowymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków. Te drugie są polecane szczególne w przypadku zakładów pracy czy placówek oświatowych.

Co może obejmować indywidualne ubezpieczenie NNW?

  • uszczerbek na zdrowiu, będący wynikiem wypadku,
  • śmierć w wyniku wypadku, także w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • świadczenia assistance związane z wypadkiem (pokrycie kosztów konsultacji, badań specjalistycznych, lub transportu,
  • pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, jeśli wskutek wypadku nie będzie możliwy powrót na wcześniej zajmowane stanowisko pracy,
  • koszt drugiej opinii medycznej, rehabilitacji, czy pokrycie kosztów związanych z rekonwalescencją.

Grupowe ubezpieczenie NNW w Krakowie – skorzystaj z naszej oferty

Zakup ubezpieczenia grupowego to korzystna opcja dla wszystkich podmiotów, które odpowiadają za zdrowie zatrudnionych osób. Wykupując jedną polisę, można objąć ochroną wielu współubezpieczonych.  

Jako że stosuje się je najczęściej w zakładach pracy, zbiorowe ubezpieczenia NNW nazywa się także NNW zawodowym. Choć ten produkt ubezpieczeniowy dotyczy często jednego miejsca pracy lub pracowników jednej firmy w różnych oddziałach, ma również zastosowanie w innych przypadkach. Polisa może dotyczyć na przykład klientów danej firmy lub instytucji, to rozwiązanie popularne także w placówkach oświatowych (chroni dzieci i młodzież w szkole, a także poza nią). 

O grupowym ubezpieczeniu NWW mówimy wtedy, kiedy polisa ubezpieczeniowa dotyczy kilku osób jednocześnie. Zakres ubezpieczenia zależy od konkretnego pakietu, może on być jednak podobny do zakresu NNW indywidualnego. Grupowe ubezpieczenie może obejmować takie elementy jak:

  • wypadek przy pracy i inne nieszczęśliwe zdarzenia,
  • zgon ubezpieczonego,
  • pobyt w szpitalu, ciężka choroba,
  • świadczenia dla bliskich ubezpieczonego.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne kierowane jest przede wszystkim do tych osób, które pragną zapewnić sobie lepszą pomoc medyczną. Taka polisa umożliwia wizyty i konsultacje ze specjalistami, wykonanie badań laboratoryjnych, zabiegi szpitalne i pielęgniarskie oraz wizyty domowe. Dokładne zasady uzależnione są od ubezpieczyciela. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie medyczne takie nie daje takich samych praw co ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, dlatego nie powinno być traktowane jako alternatywa dla niego.

Ubezpieczenie na życie w Krakowie

Polisa ubezpieczeniowa na życie to ochrona właściciela na wypadek jego własnej śmierci. Rodzina ubezpieczonego otrzymuje wówczas wsparcie finansowe, które umożliwi organizację pogrzebu oraz pokrycie zobowiązań zmarłego, na przykład kredytów i pożyczek. Oprócz indywidualnych ubezpieczeń na życie, dostępne są także te grupowe, które są dobrą propozycją na przykład dla pracowników zakładów pracy.

Takie ubezpieczenia życiowe stanowią doskonałą ochronę w przypadku różnych zdarzeń losowych. Należy jednak pamiętać, iż podobnie jak w przypadku innych polis, powinno się rozsądnie wybierać ubezpieczyciela. Współpracując z Nami zyskają Państwo pewność, że oferowane przez nas ubezpieczenia są najlepszą inwestycją na przyszłość. 

OC Kraków – ubezpiecz się na życie

Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia na życie w wielu wariantach. Warto pamiętać, że korzystnym rozwiązaniem jest zakup ubezpieczenia w formie pakietu, łączące różne produkty ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie na życie można połączyć na przykład z OC i AC lub też ubezpieczeniem nieruchomości. Pozwala to na oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów – produkty ubezpieczeniowe kupowane razem są zdecydowanie tańsze.

Jeśli szukasz ubezpieczenia grupowego, skontaktuj się z nami. Wspólnie dobierzemy zakres dopasowany do Twoich potrzeb.

oc kraków ubezpieczenia na życiePartnerzy