Czy można odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

odzyskane pieniądze z ubezpieczenia

Ubezpieczony na życie może w wyjątkowych sytuacjach odzyskać pieniądze z wpłacanych składek. Zazwyczaj przebieg takiej transakcji określają warunki umowy, które regulują ilość pieniędzy do zwrotu i czas, jaki musi upłynąć od zawarcia polisy. Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia na życie i na co warto zwrócić uwagę przed wykupem polisy?

Po jakim czasie można zrezygnować z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie przyznaje się na podstawie umowy, która określa m.in. po jakim czasie można zrezygnować z polisy i ile z wpłaconych pieniędzy można odzyskać. Przy umowach zawieranych w przeszłości jedyną szansą na uzyskanie zwrotu było dożycie określonego wieku lub wykup polisy według ustalonej wartości wykupu. Obecnie wiele z ofert ubezpieczeniowych nie ma określonej takiej wartości i zdobywa ją dopiero po kilku latach od zawarcia umowy z ubezpieczycielem. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed wyznaczonym terminem odzyskanie pieniędzy nie jest możliwe (niektóre firmy umożliwiają ubieganie się o częściowy zwrot środków wpłacanych na poczet składek).

W przypadku nowo zawartej polisy na życie każda osoba ma prawo odstąpić od umowy do 30 dni od jej podpisania. Takie sytuacje mają często miejsce przy znalezieniu korzystniejszej oferty i wiążą się z chęcią zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczony nie może otrzymać wtedy zwrotu środków wpłaconych przez czas obowiązywania ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Czym warto ubezpieczyć się w ciąży – co obejmuje polisa?

Gdzie i jak sprawdzić ilość zgromadzonych pieniędzy?

Przy ubezpieczeniu na życie, które obowiązuje powyżej 30 dni postępowanie w przypadku rezygnacji i wysokość kwoty zwrotu jest określona w umowie oraz OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). W dokumencie można znaleźć informację o wartości procentowej zgromadzonych pieniędzy, które zostaną wypłacone w przypadku wypowiedzenia umowy.

Ubezpieczyciele zabezpieczają się często i wprowadzają dodatkową opłatę likwidacyjną, czyli procentową wartość uzbieranych środków wpływającą na pomniejszenie zwrotu wypłacanych pieniędzy. W większości ostateczna kwota, jaką można otrzymać przy rezygnacji z polisy na życie, jest sporo mniejsza od rzeczywistej wartości ulokowanych środków.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie

Przy rezygnacji z ubezpieczenia na życie i chęci odzyskania środków należy złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego i uargumentować podwód swojej decyzji. Przy wypowiadaniu umowy warto skorzystać z pomocy specjalistów z biura ubezpieczeń, którzy właściwie doradzą i zajmą się wszystkimi formalnościami. W Prominent obsługujemy klientów stacjonarnie w Krakowie oraz online, dlatego o pomoc mogą zgłosić się osoby z różnych części Polski. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Czy pieniądze u ubezpieczyciela są pomniejszane o prowizję?

Odzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia na życie nie zawsze stanowi korzystną opcję, a wartość wpłaconej kwoty zależy od postanowień i warunków umowy. Przy niemal każdej rezygnacji i wykupie wartości polisy suma wpłaconych składek jest pomniejszana o koszty związane z prowizją względem firmy ubezpieczeniowej lub agenta, a także ryzykiem towarzystwa ubezpieczeniowego, opłatą likwidacyjną czy zarządzaniem zgromadzonych funduszem.

Warto zwrócić uwagę na warunki rezygnacji jeszcze przed podpisaniem umowy – wybrane firmy ubezpieczeniowe oferują gwarancję zwrotu wszystkich składek (przy zachowaniu ich wartości nominalnej), jeśli w czasie trwania umowy nie wystąpi żadne ryzyko utraty życia lub zachorowania.


Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę