Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny OC i AC

odszkodowanie oc

W naszym artykule dotyczącym odszkodowań, dowiesz się jak szybko i bez bólu naprawić samochód z AC czy korzystnie wycenić szkodę z polisy OC – taka wiedza może się opłacić.

Prawie co drugi Polak posiada auto – oznacza to, że potencjalnie blisko połowa naszego społeczeństwa może stanąć przed problemem dochodzenia odszkodowania. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej) leży w obowiązku każdego właściciela pojazdu. Zobowiązanie to nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.jedn. Dz.U.z 2013 roku, nr.392).

Coraz większa grupa kierowców decyduje się ponadto na zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco). W ten sposób zwiększają oni zakres swojej ochrony.

Warto jednak pamiętać, że aby mogło dojść do wypłaty środków z odszkodowania z tutułu OC czy AC, konieczne jest ustalenie przez właściciela wysokości zaistniałej szkody. W praktyce istnieją dwa sposoby ustalania tej kwoty: w warsztacie oraz za pomocą metody kosztorysowej.

Wysokość szkody ustalona w warsztacie

W metodzie warsztatowej wysokość odszkodowania OC i AC ustaleniu w oparciu o dokumenty, które potwierdzają naprawienie szkody w wybranym warsztacie samochodowym. Wielkość odszkodowania wynika z faktury, a zatem masz twardy dowód na to, ile konkretnie wyniosło przywrócenie stanu pierwotnego twojego auta.

Metoda warsztatowa nie przysparza więc właścicielowi pojazdu zbyt wielu problemów. Ponadto nie trzeba martwić się o to, czy wycena ubezpieczyciela wystarczy na pokrycie kosztów naprawy samochodu, czy nie. Warto również wspomnieć, że przepisy zawarte w artykule 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku, nr 950 ze zm.) wyraźnie wskazują, że przedstawione dokumenty uprawniają pokrzywdzonego do odbioru odszkodowania w kwocie uwzględniającej podatek od towarów i usług.

Wysokość odszkodowania OC i AC w drodze kosztorysu

Przy metodzie kosztorysowej wykonanie naprawy nie jest konieczne do uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Niestety ustalanie wysokości kwoty odszkodowania tą metodą jest zwykle znacznie bardziej problemowe. Szkody wyceniane są bowiem w oparciu o specjalistyczne systemy kalkulacji napraw – Audatex lub Eurotax, które zazwyczaj zaniżają nieco ich wartość.

Innym problemem jest niesłusznie zastrzeganie przez ubezpieczycieli prawa do wypłacenia odszkodowania bez podatku VAT. Praktyki te w przypadku OC zostały jednoznacznie uznane za niezgodne z prawem. Potwierdza to Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. Akt III CZP 150/2006).

Na ostateczne rozstrzygnięcie czeka jeszcze kwestia podatku VAT przy odszkodowaniu AC liczonym metodą kosztorysową. Prezes UOKiK, w decyzji z 30 grudnia 2009 roku uznał jednak, że stosowane przez PZU S.A. ogólne warunki ubezpieczenia odmawiające wypłaty odszkodowania AC z uwzględnieniem VAT-u naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Oznacza to, że nieuwzględnianie przez ubezpieczyciela VAT przy wypłacie odszkodowania z autocasco również nie jest mile widziane przez państwo.

Metodę ustalania wysokości szkody można wybierać indywidualnie. Wszyscy jednak wiemy, że zależy to przede wszystkim od bieżącej sytuacji naszego portfela. Najłatwiej jest odstawić auto do warsztatu i odzyskać kwotę, którą faktycznie włożyliśmy w naprawę. Brak gotówki zmusza nas jednak często do wybrania metody kosztorysowej.

Kwota odszkodowania OC lub AC, którą proponuje nam ubezpieczyciel może okazać się nie do przyjęcia. Gdy uważamy, że firma ubezpieczeniowa próbuje zaniżyć należne nam odszkodowanie, wówczas warto dochodzić swoich racji. Polskie prawo stoi po stronie poszkodowanych w wypadkach drogowych, dlatego nie trzeba zgadzać się na wszystkie propozycje ubezpieczyciela.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę