Co obejmuje polisa i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

nieszczęśliwy wypadek w pracy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zyskuje coraz większą popularność. Co kryje się pod ogólnym pojęciem następstw nieszczęśliwych wypadków? W potocznym rozumowaniu byłoby to „wszystko” co następuje po wypadku, czyli organizacja pomocy, transport, leczenie, rehabilitacja i do tego jeszcze odszkodowanie za utratę zdrowia. Niekoniecznie jest tak w rzeczywistości.


Do podstawowego przedmiotu ubezpieczenia wypadkowego (NNW) należą świadczenia obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć, jednorazowe świadczenia specjalne, zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (czyli takich, które przypisał lekarz – wspomagające proces leczniczy). Świadczenia te stanowią główny zakres ubezpieczeń NNW i materialnie ukazują jak rozumiane są następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowe świadczenia ubezpieczenia NNW

Istnieją ubezpieczenia, które dysponują w ramach świadczeń dodatkowych, szersza ofertą i pomocą dla poszkodowanych. Jednym z nich jest zasiłek z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Taki zasiłek przyznawany jest jednak najczęściej do maksymalnie 60 dni niemożności świadczenia pracy, a jego kwota nie przekracza kilkudziesięciu złotych dziennie. Innym przykładem jest dzienne świadczenie szpitalne.

W tym wypadku, otrzymujemy środki za każdy dzień hospitalizacji ale podobnie jak przy niezdolność do pracy, świadczenie te jest ograniczone czasowo (do 90 dni) i limitowane do określonej kwoty za dzień pobytu. Do dodatkowych świadczeń zaliczają się również zwroty kosztów za leczenie lub rehabilitację. Górną kwotę odszkodowania w tym przypadku określa suma ubezpieczenia.

Kiedy obejmuje nas ochrona ubezpieczenia?

Fakt zawarcia ubezpieczenia nnw nie oznacza wcale, że obejmuje nas bezwarunkowa ochrona. Na rynku występują różne warianty ubezpieczenia, w których ochrona ma miejsce tylko w określonych warunkach. Może być to na przykład wyłącznie ochrona obejmująca zdarzenia, które wystąpią podczas naszego wypoczynku lub przykładowo w pracy. Wtedy samo zdarzenie musi być powiązane z deklarowaną przez nas aktywnością (np. sportem czy charakterem wyjazdu lub rodzajem wykonywanej pracy).

Pełną ochronę gwarantują warianty typu „24h, w każdym miejscu”. Są to oczywiście droższe pakiety, ale świadczona ochrona jest w tym wypadku nieograniczona terytorialnie i bez względu na charakter wydarzenia.

NNW to nie opieka medyczna

Ubezpieczenie wypadkowe jest finansową rekompensatą wydarzenia ale nie wiąże się z udzielaniem dla poszkodowanego jakiejkolwiek pomocy medycznej (poza komisją lekarską, która stwierdzi jaki jest nasz faktyczny stan i jakie ma przełożenie na należne nam odszkodowanie), oraz tym bardziej nie stanowi żadnej alternatywy dla pakietu medycznego. Taka ochrona nie ma żadnego związku z ochroną medyczną czy organizacją świadczeń medycznych.

Co z kolei daje nam ubezpieczenie wypadkowe?

Finansowo rekompensuje nam wypadek, ratując naszą kieszeń w czarnej godzinie. O ile przy zwrotach za świadczenia, otrzymujemy rekompensację kosztów które faktycznie ponieśliśmy, o tyle przy świadczeniach za uszczerbek na zdrowiu kwoty te są określane procentowo w ubezpieczeniu, więc nie są ograniczone w taki sposób jak ubezpieczenia majątkowe (chociaż trudno mówić o czymś takim jak „korzyść majątkowa” gdy tracimy nasze zdrowie).

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z nami!

Jeżeli szukasz taniego OC i AC lub jesteś zainteresowany zakupem kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy rzetelną analizę Twojej sytuacji i dobór najlepszych dostępnych rozwiązań.

Sprawdź naszą ofertę