Firma

Ubezpieczenia OC i AC dla Twojej firmy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to trudne i odpowiedzialne zadanie. Nierzadko jest to także powód ogromnego stresu, dlatego warto korzystać z metod, które pozwalają na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa. W tym celu powstała szeroka oferta ubezpieczeniowa, skierowana właśnie do przedsiębiorców.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia odgrywa ważną rolę w przypadku każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia ono bowiem ochronę na wypadek pożarów, uderzeń pioruna, włamań oraz innych sytuacji losowych, określonych w umowie. Warto zwrócić uwagę na to, że szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia mogą być naprawdę różne. W przypadku niektórych polis przedsiębiorstwo może mieć zapewnioną ochronę nawet w takich sytuacjach jak strajki czy zamieszki. Ubezpieczeniem mienia mogą zostać objęte obiekty budowlane, lokale, środki obrotowe, wartości pieniężne, prywatne mienie pracowników, maszyny, urządzenia oraz inne wyposażenie.

OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej jest skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Taka polisa to ochrona w sytuacji, w której w związku z prowadzoną działalnością doszłoby do wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W przypadku niektórych ubezpieczycieli, polisa może również obejmować odpowiedzialność cywilną za wykonywane prace i usługi bądź za wprowadzony do obrotu produkt. Zgodnie z prawem można dodać do umowy ubezpieczeniowej także inne klauzule, które będą rozszerzały bądź zawężały odpowiedzialność ubezpieczyciela. Przeglądając oferty często można spotkać podział na OC kontraktowe i OC deliktowe. Pierwsze spośród nich dotyczy skutków czynów niedozwolonych, natomiast drugie niewykonania bądź też nienależytego wykonania swojego zobowiązania.

OC przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika może wykupić podmiot gospodarczy, wykonujący funkcję przewoźnika krajowego bądź międzynarodowego. Taka polisa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w przyjętych do przewozu towarach. Po wykupieniu OC przewoźnika to ubezpieczyciel pokrywa koszty w przypadku takich sytuacji jak utrata przesyłki czy jej uszkodzenie. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre oferty ubezpieczeniowe dotyczą wyłącznie przewozów na terenie kraju. Przewoźnicy międzynarodowi muszą zatem znaleźć polisy dostosowane do wykonywanej przez siebie działalności. Ofertę podstawową można zazwyczaj rozszerzyć, aby dostosować ją do potrzeb danego klienta, dodając na przykład ubezpieczenie za szkody powstałe w związku z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Polisy dla firm oferuje obecnie wielu ubezpieczycieli. W celu wyboru właściwej oferty należy zatem dokładnie zapoznać się z umową, zwracając szczególną uwagę na to, czego nie obejmuje ubezpieczenie oraz jaka jest wysokość składki. Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji.

OC Kraków - ubezpieczenia dla Twojej Firmy

 

ubezpieczenia oc i ac dla firmy


Partnerzy